English

▾ Pravidla výběrového řízení (OTM-R)
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. se zavázalo k dodržování Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a je držitelem prestižního ocenění HR Excellence in Research (HR Award). Při náboru vědeckých pracovníků dodržuje zásady otevřeného, transparentního výběrového řízení (OTM-R), což zajišťuje unifikovaný postup výběrového řízení na všech vědeckých ústavech Biologického centra.

Základními principy OTM-R jsou otevřenost, transparentnost a nediskriminace. Požadavky na uchazeče se liší v závislosti na povaze pracovní náplně a jsou vždy specifikovány v relevantním inzerátu s pracovní nabídkou. Inzeráty jsou zveřejňovány na těchto stránkách a na dalších specializovaných portálech. Výběrová řízení na vědecké pozice v Biologickém centru jsou dvoukolová (1. kolo: přihlášky a následný výběr vhodných kandidátů do 2. kola, 2. kolo: pohovory). Pro každé výběrové řízení je ustavena výběrová komise, která je minimálně tříčlenná, zahrnuje zástupce Personálního úseku a je genderově vyvážená. Všichni uchazeči jsou informováni o výsledku výběrového řízení a každé výběrové řízení se řídí platným nařízením EU o ochraně osobních údajů.

Více o HRS4R a HR Award
Podrobnější informace o našem OTM-R ke stažení zde
Co nabízíme našim zaměstnancům?

Volné pracovní pozice

Postdoc in Plant Molecular Biology

Zveřejněno: 9.2.2024
Uzávěrka přihlášek: 10.3.2024
Pracoviště: Ústav molekulární biologie rostlin

PhD in Plant Cell Morphogenesis

Zveřejněno: 9.2.2024
Uzávěrka přihlášek: 10.3.2024
Pracoviště: Ústav molekulární biologie rostlin

Laboratory Manager in Plant Molecular Biology

Zveřejněno: 7.2.2024
Uzávěrka přihlášek: 5.3.2024
Pracoviště: Ústav molekulární biologie rostlin

Lab Assistant Position @ ENTU

Zveřejněno: 6.2.2024
Uzávěrka přihlášek: 28.2.2024
Pracoviště: Entomologický ústav

Ph.D. Position in Insect-Microbe Coevolution

Zveřejněno: 6.2.2024
Uzávěrka přihlášek: 28.2.2024
Pracoviště: Entomologický ústav

PhD Studentship in Social Insect Communities

Zveřejněno: 2.2.2024
Uzávěrka přihlášek: 28.2.2024
Pracoviště: Entomologický ústav

PhD Studentship in Plant Communities

Zveřejněno: 2.2.2024
Uzávěrka přihlášek: 28.2.2024
Pracoviště: Entomologický ústav

Administrátor/ka veřejných zakázek

Zveřejněno: 1.2.2024
Pracoviště: Technicko-hospodářská správa

PhD student in Soil Fauna Effects on Soil Organic Matter Stability

Zveřejněno: 22.1.2024
Uzávěrka přihlášek: 31.3.2024
Pracoviště: Ústav půdní biologie a biogeochemie

Hlavní účetní ve finanční účtárně

Zveřejněno: 15.1.2024
Uzávěrka přihlášek: 8.3.2024
Pracoviště: Technicko-hospodářská správa

PhD Student Position in the Biology of Candidate Phyla Radiation

Zveřejněno: 14.11.2023
Uzávěrka přihlášek: 31.3.2024
Pracoviště: Hydrobiologický ústav

Postdoc Position in the Biology of Candidate Phyla Radiation

Zveřejněno: 14.11.2023
Uzávěrka přihlášek: 31.3.2024
Pracoviště: Hydrobiologický ústav